Gösterilen sonuç sayısı: 2

Çağdaş Düşünür İbrahim Mominov’un İlmî Faaliyeleri

15,60
Sovyetler Birliği’ndeki kültür, düşünce ve eğitim konularında materyalist felsefenin hâkim olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, dinî konularda ileri sürülen fikirler

İslâm Medeniyetinin Yitik Mirası Harezm Me’mun Akademisi

18,20
Bir bölgenin gelişmişlik durumunu tespit etmek için ortaya koymuş olduğu medeniyete ve yetiştirmiş olduğu bilginlerin niteliğine bakmak önemli kıstaslardan olsa