Gösterilen sonuç sayısı: 5

Yahudilikte Cismânî Haşir Tartışmaları

28,60
Elinizdeki çalışmada 12. yüzyılda Bağdat ve Mısır’da ikamet eden üç Yahudi âlimin ölüm sonrası hayata dair münazaraları incelenmektedir. Bu isimler

Yahudi Dinî Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog

39,00
Yahudi dinî literatürü, ahir zaman inanışlarıyla ilgili pek çok malumata sahiptir. Dinî literatürün hemen her çeşidinde Mesih, Deccal ve Gog-Magog’la

Yahudilerin Ahir Zamanı

52,00
Ahir zaman inanışları, pek çok dinde karşımıza çıkan bir olgudur. Bu olgu, Yahudi dinî literatüründe önemli bir yer kaplamaktadır. Yahudi

Sâmirî’nin Buzağısı

26,00
Yahudi ve Hıristiyanlara göre Kur’an, Hz. Muhammed tarafından oluşturulmuş bir metin olup vahiy ürünü değildir. Orta Çağ’dan itibaren Yahudi ve

Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

46,80
İslam kaynaklarında Yahudiler hakkında pek çok bilgi yer almaktadır. Buna mukabil Yahudi kaynaklarında İslam ve Müslümanlarla ilgili bilgiler sınırlıdır. İslam