Gösterilen sonuç sayısı: 6

Yahudi Düşünürlerin Astroloji Algısı

156,00
İnsanoğlunun gök cisimlerinin hareketlerini yorumlayarak hayatını düzenlemesi, çok eski zamanlara dayanan bir uygulamadır. Gök cisimlerinin etkisinden endişe ederek tedbirler almaya

Yahudilikte Cismânî Haşir Tartışmaları

114,40
Elinizdeki çalışmada 12. yüzyılda Bağdat ve Mısır’da ikamet eden üç Yahudi âlimin ölüm sonrası hayata dair münazaraları incelenmektedir. Bu isimler

Yahudi Dinî Literatüründe Mesih, Deccal ve Gog-Magog

166,40
Yahudi dinî literatürü, ahir zaman inanışlarıyla ilgili pek çok malumata sahiptir. Dinî literatürün hemen her çeşidinde Mesih, Deccal ve Gog-Magog’la

Yahudilerin Ahir Zamanı

208,00
Ahir zaman inanışları, pek çok dinde karşımıza çıkan bir olgudur. Bu olgu, Yahudi dinî literatüründe önemli bir yer kaplamaktadır. Yahudi

Sâmirî’nin Buzağısı

93,60
Yahudi ve Hıristiyanlara göre Kur’an, Hz. Muhammed tarafından oluşturulmuş bir metin olup vahiy ürünü değildir. Orta Çağ’dan itibaren Yahudi ve

Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı

187,20
İslam kaynaklarında Yahudiler hakkında pek çok bilgi yer almaktadır. Buna mukabil Yahudi kaynaklarında İslam ve Müslümanlarla ilgili bilgiler sınırlıdır. İslam