Tek bir sonuç gösteriliyor

Tefsir Terimbilimi’ne Alternatif Bir Alan

208,00
Tâ geçmeyince medrese-i kîl ü kâlden Anlanmaz ıstılâhı kitâb-ı hakîkatün Yûsuf Nâbî (ö. 1124/1712) İslam ulemâsı, dini ilimlerdeki her bir