Tek bir sonuç gösteriliyor

el-Minhâc fî Usûli’d-Dîn -Dinin Temel İlkelerini Anlama Yöntemi-

72,80
Din alanında birbirleri ile rekabet eden anlayışlar, yöneticileri etkilemeye ve rakiplerini tasfiye etmek için siyasal gücü yönlendirmeye başladılar. Bunun sonucunda