Tek bir sonuç gösteriliyor

Ebu’l-Kāsım el-Belhî’de Bilgi

208,00
Bu çalışmayı ortaya çıkaran temel saik, Mu‘tezilî âlim Ebu’l-Kāsım el-Ka‘bî el-Belhî’nin (ö. 319/931) Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât isimli eserinde bilgiye dair güçlü